• Wilt u tijdens uw eerste bezoek een legitimatiebewijs ter controle meebrengen

Behandelmethoden

MIJN KLACHTEN en wat kan ik er aan doen?

Hebt u al langere tijd nare gevoelens en gedachten, en worden deze niet minder na een rustpauze of een gesprek met een goede vriend of vriendin, dan is er vaak meer aan de hand en kan het verstandig zijn om aan de bel te trekken.

Onze hulpverleners denken graag met u mee. We onderzoeken samen met u uw klachten en bespreken welke behandeling we u het beste kunnen aanbieden. Een hartelijk ontvangst en een persoonlijke noot zorgen ervoor dat u zich snel thuis voelt. 

Veel voorkomende psychische klachten:
 • meer dan normale somberheid
 • angsten die u beletten dingen te doen
 • paniekaanvallen
 • nare herinneringen die u steeds weer overvallen en die u niet goed kunt verwerken
 • problemen met rouwverwerking na het verlies van een dierbare
 • problemen met lichamelijke klachten welke u moeilijk kunt accepteren
 • werkproblemen
 • chronische pijn of vermoeidheid
 • eenzaamheid
 • geheugenklachten
 • aandachts- of concentratieproblemen
 • problemen met het organiseren van de dagelijkse dingen nadat u hoofdletsel hebt opgelopen
 • onverklaarde lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, slecht slapen, benauwdheid waarvoor tot op heden geen medische verklaring gevonden kan worden
 • partnerrelatie- of gezinsproblemen
 

Omgaan met emoties en vermijding hiervanemoties

     

Depressie

De klachten die iemand ervaart bij een depressie verschillen van persoon tot persoon. Er is sprake van een depressie als klachten langer dan twee weken achter elkaar aanwezig zijn, gedurende de meeste dagen en tijdens het grootste deel van de dag. Bij een depressie heeft u zowel mentale als lichamelijke klachten en is er sprake van serieus lijden.

Mensen die lijden aan een depressie hebben daarnaast ook last van minstens vijf van de volgende psychische kenmerken of lichamelijke symptomen van depressie:
 • Je hebt geen honger of eet juist heel veel
 • Je slaapritme is verstoord: Je slaapt slecht of juist heel veel
 • Je voelt je heel onrustig en hebt moeite met stil zitten
 • Je hebt geen energie, bent moe en hebt nergens zin in, het voelt alsof je een burn-out hebt
 • Je bent snel geprikkeld of voelt je alsof je overspannen bent
 • Je voelt je waardeloos of schuldig
 • Je kunt je moeilijk concentreren, moeilijk nadenken en hebt moeite met beslissen, je merkt een soort overspannenheid bij jezelf
 • Je piekert veel
 • Je hebt geen zin in seks
 • Je denkt aan zelfdoding 
Grip krijgen op depressie
Voor depressie is cognitieve gedragstherapie een veel toegepast onderdeel van de behandeling. Daarnaast bieden we ook internettherapie aan (eHealth / internetmodules van Telespsy) of kunnen we je in contact brengen met lotgenoten. Afhankelijk van de ernst van de depressie kan ervoor gekozen worden om ondersteunende medicatie voor te (laten) schrijven door een arts of worden er andere therapievormen ingezet. Mocht je omgeving bijgedragen hebben aan je depressie dan kan onze systeemtherapeut, in overleg met jou, ook een bijdrage leveren. Zo heb je alle hulp bij de hand en hoef je niet steeds opnieuw je verhaal te vertellen.
 

Leven met een zwarte hond die depressie heetdepressie

De rijksoverheid voert een landelijke campagne om het taboe op depressie weg te nemen. Kijk eens op: http://www.omgaanmetdepressie.nl/
     

Overspannen of burn out

Bij burn-out Het kan voorkomen dat je al langere tijd niet meer kunt ontspannen, meer prikkelbaar bent dan normaal, je geheugen je in de steek laat en je fysieke klachten krijgt. Kijk dan eens op bijgevoegd filmpje.
 

Burn-out - Symptomen en behandelingburnout

     

Angst

Angst is een nuttige emotie die ons attent maakt op dreigend gevaar. Toch slaat angst soms om in een stoornis. Uw angst is in zulke gevallen niet (meer) realistisch en belemmert u en uw omgeving bij het dagelijks functioneren. Een angststoornis gaat gepaard met lichamelijke klachten. U wordt bijvoorbeeld letterlijk overvallen door angst en voelt zich totaal verlamd. Of u voelt juist een heftige impuls om te vluchten. Dit wordt een angst- of paniekaanval genoemd.

Het begrip angststoornis is een verzamelnaam voor allerlei angst-gerelateerde psychische klachten, hieronder vallen:

 • Specifieke fobie; angst voor object, situatie of plaats. Soms hebben mensen in hun leven last van een fobie, zij hebben dan om onduidelijke redenen een sterke angst voor bepaalde zaken of situaties. Er bestaan veel fobieën.
 • Sociale angst; Een veel voorkomende fobie uit zich in de omgang met mensen en wordt ook wel sociale fobie, sociale angst of sociale angststoornis genoemd. Angst om anderen te ontmoeten, aan te spreken, te bellen, enz.
 • Paniekstoornis; Hierbij kun je opeens last hebben van een hevige angst, een overweldigende paniek of onbehaaglijke gevoelens. Typische symptomen van een paniekaanval zijn plotselinge hartkloppingen, hevig transpireren en hyperventilatie, aanvallen van plotselinge intense angst of intens onbehagen.
 • Gegeneraliseerde angst;  ook piekerstoornis genoemd. Zo’n 3% van de Nederlanders is continu angstig of overbezorgd en heeft te kampen met een gegeneraliseerde angststoornis.
 • Andere vormen van angst zijn bijvoorbeeld selectief mutisme (selectieve zwijgzaamheid), necrofobie (angst voor de dood), dwangmatig handelingen moeten verrichten, traumatische ervaring (PTSS).
Grip krijgen op angst
Na een zorgvuldige inventarisatie van uw probleem, gaan we stap voor stap aan de slag om uw angst hanteerbaar te maken. Voor het behandelen van angststoornissen hebben wij zeer goede ervaringen met Cognitieve GedragsTherapie (CGT) of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Daarnaast bieden we ook internetherapie aan (eHealth / internetmodules van Telespsy) of kunnen we je in contact brengen met lotgenoten. Afhankelijk van de ernst van de angst kan er in overleg met de arts voor gekozen worden om ondersteunende medicatie voor te schrijven of worden er andere therapievormen ingezet. Zo heb je alle hulp bij de hand en hoef je niet steeds opnieuw je verhaal te vertellen.
Kort samengevat leert u geleidelijk om hetgene dat u vreest niet langer te vermijden. U leert angstige gedachten tegen te gaan en te beheersen. Voor meer informatie zie www.stopjeangst.nl.
 

Een verhaal over angstAngst

Stop je angststop je angst

     

PostTraumatische Stress Stoornis (PTSS)

Wanneer u een schokkende gebeurtenis of (dreigend) verlies meegemaakt hebt, kan dit in sommige gevallen veranderen in een zware mentale last. Wat er is gebeurd is zó anders, pijnlijk, schokkend of extreem dat het u niet lukt om dit een plek in uw hoofd te geven.
Herkent u deze beschrijving? Dan is het mogelijk dat u traumaklachten of posttraumatische stress-stoornis (PTSS) ervaart. Goede diagnose en behandeling kunnen een enorm verschil maken bij de verwerking van ingrijpende levenservaringen.

Een trauma kan voortkomen uit zeer uiteenlopende gebeurtenissen: een verkeersongeluk, een gewelddadige overval, inbraak, maar bijvoorbeeld ook een echtscheiding of plotseling ontslag.

Een trauma kan de manier waarop u over uzelf, anderen en de wereld denkt negatief beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld te maken hebben met gevoelens van onveiligheid, onzekerheid, schaamte en schuld. Ook kan uw vertrouwen in mensen en de wereld om u heen ernstig aangetast worden.
Klachten waar u last van kunt hebben na een traumatische gebeurtenis: 

 • depressieve gevoelens
 • slaapproblemen
 • nachtmerries
 • piekeren
 • snel schrikken
 • vermoeidheid
 • concentratieproblemen
 • flashbacks
 • herbelevingen
 • snel geïrriteerd raken
 • spanning
 • onrust
 • waakzaamheid
 • vermijden van situaties die doen denken aan ervaring
 • denken aan gebeurtenis roept pijn, verdriet of angst op
 • herinneringen aan gebeurtenis uit de weg willen gaan
Grip krijgen op traumaklachten
Een behandeling die we toepassen bij traumaklachten is EMDR. Deze behandeling kan op zichzelf staan, maar kan ook onderdeel zijn van een breder behandelplan waarin ook ehealth aangeboden kan worden om u meer uitleg te geven over de posttraumatische stress-stoornis. Voor meer informatie over de behandeling met EMDR verwijzen we u graag naar www.emdr.nl of bijgevoegde youtube filmpjes.
 

The attachment theory bij vroeg kinderlijk traumathe attachment theory

Cognitieve gedragstherapie bij PTSScognitieve gedrags therapie

PTSS behandelen met EMDRemdr

PTSS en onveiligheidhoe was het vroeger thuis

     

Relatie- of gezinstherapie

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan een gezin flink uit balans brengen.
Relatietherapie kan helpen een nieuw evenwicht tussen u en uw partner te vinden. Het doel is uitvinden hoe u elkaar kunt steunen en met elkaar kunt blijven communiceren. Vaak blijken enkele gesprekken al voldoende te zijn. 
In gezinstherapie leren u en uw gezinsleden hoe u elkaar kunt steunen en de veranderingen als gevolg van de ziekte een plek kunt geven.
De therapeuten die deze therapieën doen, zijn geschoolde relatie- en/of gezinstherapeuten en hebben vaak een opleiding in EFT (emotionally focused therapy). 
   
     

Ehealth

Naast face-to-face therapieën biedt Las Psychologie ook behandeling via internet aan, de zgn eHealth behandelingen (via Telepsy). Vaak zijn de eHealth-modulen onderdeel van een behandeltraject.