• Wilt u tijdens uw eerste bezoek een legitimatiebewijs ter controle meebrengen

Kwaliteitsstandaarden

Las Psychologie werkt zo mogelijk vanuit kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en/of generieke modulen. Zie www.AkwaGGZ.nl of www.ggzstandaarden.nl of www.thuisarts.nl.

Hieronder leggen we u graag uit wat dit voor u betekent. Daarna geven we aan vanuit welke standaarden wij werken en geven we links voor meer informatie over deze standaarden.

Kwaliteitsstandaarden is een verzamelnaam voor richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules. Volgens de definitie van Zorginstituut Nederland beschrijft een kwaliteitsstandaard in algemene termen wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt.

Zorgstandaard
Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het complete zorgcontinuüm, de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. Daarbij staat in de zorgstandaard wat de patiënt kan verwachten, niet alleen op het gebied van medicatie en behandeling, maar ook met aandacht voor participatie, de omgeving en de organisatie van zorg. Dit maakt het voor alle partijen in de brede ggz inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het zorgtraject.

Generieke module
Waar een zorgstandaard één specifieke psychische aandoening behandelt, worden in een generieke module zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevantie hebben voor meerdere psychische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als zelfmanagement, ondersteuning naasten, dagbesteding en arbeidsparticipatie. De zorg die wordt beschreven in een generieke module kan, afhankelijk van de aandoening, in één of meerdere fases van het zorgproces van toepassing zijn.

Richtlijn
Een richtlijn is een document met aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische aandoeningen, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers.

Zie voor meer informatie: www.ggzstandaarden.nl. Informatie voor patiënten en naasten is ook te vinden op thuisarts.nl

Hieronder enkele voorbeelden. Las Psychologie probeert zich zoveel als mogelijk te conformeren aan deze standaarden en modulen.

Zorgstandaarden
Angstklachten en angststoornissen
Depressieve stoornissen
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Generieke modulen
Arbeid als medicijn
Daginvulling en participatie
Herstelondersteuning
Landelijke samenwerkingsafspraken huisartsen en GGZ
Samenwerking en ondersteuning van naasten
Zelfmanagement
EHealth

Richtlijnen
Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaine, amfetamine, ecstasy, ghb en benzodiazepines